Onlinetester

Bedöm din emotionsförmåga

Känslor har en väsentlig betydelse i vardagslivet. Både utifrån ett ”Nu-perspektiv” men framförallt för din förmåga att planera framtiden på ett mer behagligt sätt.

Empathy kan hjälpa dig med att förverkliga ett önskat hanterade av emotionella vardagssituationer. Empathy´s psykologtest återkopplas direkt till dig och innehållet ger dig en fyllig beskrivning av dina emotionsförmågor.

Du väljer själv en norm som passar dig! Vill du få ytterligare förklaring vad en norm är? Kontakta Empathy! Normen använder du som underlag i vardagsumgänget med familj och vänner eller varför inte vid viktiga sammanhang på arbetet eller vid betydelsefulla situationer rörande din privatekonomi.

I vänstra kolumnen kan du välja psykologtest som bedömer olika emotionsförmågor.

Ångerrätten gäller inte för Empathys tester eftersom testdeltagare formar innehållet genom sina svar. Ett samtycke till detta görs vid varje test genom att kryssa i rutan i anslutning till det aktuella testet.

Se länk nedan till konsumentverket:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/