Strategisk Emotionsreglering

Har du koll på hur du styr dina och påverkar andras känslor?

Hur väl kan du styra dina känslor? Har du förmågan att variera eller förändra dina känslor efter situation och sammanhang? Kan du använda dina känslor i vardagen så att du når din potential i arbetslivet?

Är du nyfiken på hur väl du styr dina och andras känslomässiga förändringar? Då är det här ett test för dig!

Psykologtestet bedömer din förmåga att styra, sätta igång, vidmakthålla, variera eller förändra yttre eller inre känslomässiga uttryck. Med andra ord dina känslouttryck i samklang med din aktuella omgivning. Du kan ha behov av att exempelvis minska din irritation för att hantera en specifik situation.

Psykologtestet bedömer helt enkelt din förmåga att kunna styra dina inre och yttre känslouttryck såsom glädje, intresse, ilska, förvåning, avund etc.

  • Kan du förbättra dina och andras känslomässiga uttryck såsom glädje, irritation
  • Kan du försämra dina och andras känslomässiga uttryck såsom rädsla, avund

Testet innehåller 26 frågor och tar 7 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mailadress du angav i beställningsformuläret.

Lycka Till!

Köp
  • Pris 220 kronor