Emotion

Allmänt beskriver Empathy emotioner som reaktioner, medvetna eller omedvetna, som ger information, motiv och handlingar samt deras speciella kvalitet i samverkan med ekonomi. Ekonomi, ting, händelser, människor uppfattas som vänliga, fientliga, underbara, förhatliga, farliga, vackra, fula och på många andra sätt. Empathy konstaterar att vi människor tillskriver omvärlden sådana kvalitetsegenskaper. Vi människor upplever tillstånd eller processer präglade av upprymdhet, sorgsenhet, rädsla, ångest, förstämning, glädje, ilska, irritation m.m.