Personligt ledarskap

Personligt ledarskap speglat i relationen emotioner och din privatekonomi.

Dina emotionella styrkor och svagheter i förhållande till din privatekonomiska situation kartläggs. Empathy kombinerar olika metoder och emotionella koncept för att nå maximal privatekonomisk och känslomässig utveckling utifrån dina emotionsförmågor och dina målsättningar.

Kontakta oss så förklarar vi hur vi går tillväga!