Om oss

Empathys Koncept: 
”En emotionellt intelligent effektiv ekonomisk styrning”.

Emotioner och privatekonomi har stor bäring på personlig utveckling. Emotionellt intelligent ekonomiskt synsätt är en särskild källa till personlig tillfredsställelse.

Empathys koncept omfattar:

  • Utvecklade metoder att handleda praktisk träning i din aktuella miljö.
  • Vi mäter den emotionella förmågans samverkan med din privatekonomiska situation.
  • Åtgärder och förslag är alltid baserade på dina reflektioner i kombination med emotionstestets resultat.
  • Vi skiljer på vad som är motivationsmässiga, stressrelaterade och empatirelaterade aktiverande faktorer i din beslutsprocess.
  • Vi anpassar ett utvecklingsprogram för dig som individ.

Kontakta oss så förklarar vi hur vi går tillväga!