EQ-Profil

Detta test är avsett att ge dig en komplett översikt av alla de delar som inbegriper emotionell intelligens; uppfatta, använda, förstå och hantera/reglera egna och andras känslor, motivera dig själv, hantera krav och relationer.

Är du nyfiken på din total emotionella förmåga? Då är det här psykologtestet något för dig.

Du får ett komplett profilsvar som visar en helhetsbild över din emotionsförmåga. Dina styrkor och potentiella förbättringsområden beskrivs i EQ - profilen.

Profilen innehåller: Allmän Emotionsförmåga + Stress + Inlevelseförmåga och Strategisk Känslomässig Styrning.

Testet består av 78 frågor och tar ca 35 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mailadress du angav i beställningsformuläret.

Lycka Till!

Köp
  • Pris 770 kronor