Stress

Hur väl hanterar du vardagens stress?

Många upplever vardagen som lite slitsam både privat och på arbetet. Tidspress och förväntningar är ständigt närvarande. Vi förväntas fungera som vanligt även när vi befinner oss under press.

Är du nyfiken på hur din stressprofil ser ut eller hur din förmåga att hantera stress är rent känslomässigt, då är det här ett test för dig.

Undviker du jobbiga situationer eller personer genom att fly snarare än hanterar det som behöver lösas? Hur påverkar olika känslor din stressnivå? Har du en handlingsförmåga som gör att du kan hantera olika känslobetonade situationer? Kan du hantera din stress? Vill du lära känna din egen stressprofil – då är det här ett test för dig.

Testet mäter din förmåga att kunna hantera känslomässiga krav. Känslomässiga krav är relaterad till din personliga risksituation såsom att du vill fly, undvika situationer eller personer känslomässigt.

Testresultatet beskriver i vilken grad yttre påverkan känslomässigt påverkar dig i negativ eller positiv riktning.

Konkret mäter testet:
  • till vilken grad jag upplever min livssituation som stressande
  • till vilken grad jag kan hantera olika risksituationer

Testet innehåller 21 frågor och tar 5 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mailadress du angav i beställningsformuläret.

Lycka Till!

Köp
  • Pris 175 kronor