Inlevelseförmåga

Förstår du andra bättre än du förstår dig själv?

Förmåga att sätta sig in i andras situation och stämningsläge är nödvändig i såväl privatlivet som i arbetslivet. Är du nyfiken på hur bra du observerar känslomässiga perspektiv hos dig själv och andra så är det här testet för dig. Testresultatet ger dig en uppfattning om hur lätt du blir känslomässigt påverkad, vilken förmåga du har att bedöma andra och ditt eget känsloliv och hur du kan förbereda dig på kommande känslomässiga situationer.

Inlevelseförmåga är ett psykologiskt test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Testet mäter konkret:
  • Mentala förmågan att med hjälp av den egna fantasin och den egna känslomässiga tillgängligheten bedöma andra människors känsloliv.
  • Mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor.

Testet består av 26 frågor och tar 8 minuter att besvara. Du får efter genomfört test tillbaka svaret till den mailadress du angav i beställningsformuläret.

Lycka Till!

Köp
  • Pris 260 kronor