Psykologiskt och Ekonomiskt

Varje dag gör vi ekonomiska val. Det kan handla om allt från vilka resor vi ska köpa till om vi ska ta ett huslån eller vilka aktier vi ska investera i. Emotionsekonomi är ett spännande och växande område, samverkan mellan ekonomi och emotionell intelligens. Med stöd av Empathy får du lära dig hur emotionellt intelligenta faktorer samverkar ekonomiskt med dina vardagsemotioner eller emotionellt laddade ekonomiska beslut. Empathy hjälper dig att förstå hur du kan bedöma priser, hur du fattar emotionella ekonomiska beslut under tidspress och varför ekonomiska incitament inte alltid, på grund av emotioner och beteende, verkar i förväntad riktning. Det krävs inga förkunskaper, endast ett intresse av kombinationen ekonomi och emotionell intelligens.