Allmän emotionsförmåga

Hur kan Ni behålla känslorna under kontroll när Ni har det stressigt på arbetet?

Behöver Ni ett test som visar på de anställdas förmåga att kunna hantera känslomässiga situationer? Hur väl hanterar de känslomässiga reaktioner och lyckas vidmakthålla integritet och att förstå känslomässiga tillstånd? Att ha ett gott klimat inom företaget betyder mycket för både hälsan och framgången.

Allmän Emotionsförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att uppleva, värdera och uttrycka känslor. Förutom detta så inbegrips förmågan att få tillgång till och/eller skapa känslor när dessa underlättar tankeförmågan till att förstå känslor och känslomässig kunskap. Detta inkluderar också förmågan att reglera känslor syftandes till att främja emotionell och intellektuell utveckling.

Detta test mäter hur personalen kan uppfatta och identifiera emotioner hos sig själva och andra och att kunna hantera olika emotionella tillstånd. Testet är till för att kunna främja den personliga förståelsen och tillväxten i både organisation och enskild individ.

Testet har utgångspunkt tagen i fem specifika förmågor:

Att kunna uppfatta och identifiera emotioner hos sig själv och andra, men också i objekt, exempelvis konst.

Att kunna använda och frambringa emotioner i andra mentala processer.

Att kunna förstå emotionell information och kombinerar känslomässiga övergångar mellan olika tillstånd samt att uppskatta emotionens betydelse.

Att kunna hantera och vara öppen för emotioner samt reglera dem hos sig själv och andra för att främja personlig förståelse och tillväxt.

Att kunna socialt reglera emotioner mäter förmågan att ha förtroende och med integritet kunna lugna känslomässiga reaktioner och hjälpa andra emotionellt.

Köp
  • Pris exklusive moms 260 kronor