Empathy undersöker

Emotioner kopplat till din vardag förstärker såväl privatekonomi som känsloliv.

Önskar du kartlägga dina emotioner? Med vårt stöd får du en tydlig överblick över dina emotionella styrkor samt förbättringsområden. Resultaten analyseras och därefter arbetar vi gemensamt fram din önskade emotionsriktning.

Emotioner - drivkraften bakom sparande och privatekonomisk stabilitet

Analysen genomförs med din situation som utgångspunkt för att identifiera de faktorer i vardagen som påverkar känslor och privatekonomi.

Emotioner förbättrar din privatekonomiska situation

När du vet vilka emotionella drivkrafter som ligger bakom ditt sparande eller slösande underlättas prioriteringen av rätt emotionsriktning för att uppnå bästa möjliga tillfredsställelse.

Kontakta oss så förklarar vi hur vi går tillväga!